FinansTwitter
kontakt@finanstwitter.se

Vilket konto?

Vilket konto?

Aktie & fondkonto, investeringssparkonto eller kapitalförsäkring?
Vilket ska man välja och hur beskattas dessa?

Många har redan rett ut dessa kontoformer, men då vi vill att denna sida ska innehålla något för alla så kör vi även här ett inlägg om hur dessa konton beskattas och andra skillnader.

Aktie & fondkonto
Där får du betala 30 % skatt på den vinst du har gjort på fonder eller aktier.
Säg att du har köpt en aktie X för 100 kr och när du sedan ska sälja den så har den gått 50 % och är alltså värd 150 kr.
Då kommer du alltså att få betala 30% i skatt på vinsten du gjort (50 kr) alltså 15 kr.
Detta kommer upp i deklarationen.
Du kan kvitta förluster mot vinster, t ex du har gjort en vinst på 10 000 kr i aktie A, men har en förlust på 10 000 i aktie B när du säljer den. Du kan då kvitta denna förlust mot vinsten och betala 0 kr i skatt på din vinst (10 000-10 000 = 0).
Väldigt enkelt förklarat.

Investeringssparkonto
Du äger aktierna själv och har rösträtt i bolagsstämmor.
Skulle du avlida tillfaller pengarna ditt dödsbo.
Du kan flytta hela ditt isk mellan banker.
Ditt kapital beskattas enligt en schablonskatt, vi kan gå igenom hur detta går till:
Schablonbeskattningen räknas ut genom att man summerar kontovärdet och alla insättningar som gjorts varje kvartal.
Kapitalunderlaget för beskattning är sedan en fjärdedel av detta.
Sedan räknar man ut sin schablonintäkt genom att multiplicera denna med statslåneräntan, som för 2019 ligger på 0,51 %, plus att man lägger på 1 procentenhet och då får man fram sin schablonintäkt.
Schablonintäkten beskattas som inkomst av kapital och ska därmed beskattas med 30 %.
Det är den skatten som kallas schablonskatt och är det du ska betala.
Vi kör ett exempel.

Kvartal 1
Du har 5 000 kr i värdepapper på ditt konto och har gjort insättningar på 1 000 kr.
Ditt konto är då värderat till 6 000 kr.
Kvartal 2
Du gör insättningar på 500 kronor och dina värdepapper har ökat till 7 000 kr.
Kvartal 3
Inga insättningar görs och värdepapperna har ökat i värde till 9 000 kr.
Kvartal 4
Du gör insättningar på 1 500 kr och värdepapperna är värda 10 000 kr.

Kontovärde varje kvartal:
5 000+7 000+9 000+10 000 = 31 000 kr
Insättningar:
1 000+500+1 500 = 3 000 kr

Ditt kapitalunderlag är en fjärdedel av årets totala värde och insättningar, alltså:
(31 000+3 000)/4 = 8 500.

När du nu har räknat fram ditt kapitalunderlag så multiplicerar du detta med statslåneräntan + 1 procentenhet.
1,51 % x 8 500 = 128,35 kr.

Och slutligen ska detta beskattas som inkomst av kapital (30 %)
128,35 x 30 % = 38,50 kr.

Din schablonskatt för året blir alltså 38,50 kr.

Kapitalförsäkring
Där är beskattningen densamma som med investeringssparkonto, förutom att du betalar skatten varje kvartal genom din kapitalförsäkring.
Du har inte rösträtt i bolagsstämmor då värdepapperna officiellt ägs av banken du har kontot hos.
Möjligheten finns att välja en förmånstagare, t ex sitt barn, om du skulle avlida tillfaller pengarna denne.
Du kan begära löpande utbetalning, t ex om du pensionssparat och vill få månatliga utbetalningar från detta konto vid pensionen.
Du kan inte flytta ditt kapital mellan banker utan endast sätta in och ta ut pengar.

Vill ni ha mer information om dessa konton och vilket just du ska välja, besök gärna Avanza eller Nordnet.
Två av dom nischbanker vi rekommenderar för värdepapper och där är dessutom dessa konton kostnadsfria.
Dom har låga courtagekostnaderna och suverän support (mer om detta i ett annat inlägg).

Det var allt från oss för nu och vi hoppas ni blivit lite klokare.
Är det något vi har glömt? Kontakta oss så fixar vi till det.

Allt gott!

Reklam

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *