FinansTwitter
kontakt@finanstwitter.se

Investerarbegrepp

Investerarbegrepp

I aktiehandlarvärlden finns ett antal olika begrepp som inte är så lätt att förstå för gemene man. Studerandeaktiehandlarn på Instagram gjorde ett par inlägg och förklarade vad 15 av dessa betyder.

Avstämningsdag: Dagen du ska vara registrerad aktieägare för att ha rätt till utdelning.

Börsvärde: Antal utstående aktier i bolaget multiplicerat med den aktuella aktiekursen.

Courtage: Priset som en mäklare tar ut vid köp och sälj vid värdepapper.

Direktavkastning: Företagets utdelning i förhållande till den aktuella kursen mätt i %.

Diversifiering: Annat ord för riskspridning.

ETF (exchange trading funds): ETF eller börshandlad fond, handlas och prissätts i realtid likt aktier. En börshandlad fond skiljer sig mot fonder som normalt handlas en gång per dygn.

Fundamental analys: Aktieanalys som utgår från bolagets underliggande verksamhet och framtidsutsikter. Exempelvis omsättning, lönsamhet och skuldsättning.

Hävstång: Används bland annat som benämning när man lånefinansierar sin portfölj och därmed kan få relativt högre eller lägre avkastning på sitt eget kapital.

Investeringssparkonto: Värdepappersdepå där man betalar en schablonskatt på depåvärdet istället för att beskatta vinster och utdelningar.

Källskatt: Äger du aktier i bolag som är noterade utomlands dras en källskatt på reavinsten direkt i landet. Om du äger aktierna i en kapitalförsäkring kan du få tillbaka dessa pengar efter x antal år.

Månadseffekten: Kan beskrivas som att börsen historiskt sett presterar bäst vid månadsskiften. Anledningen kan vara att fondsparare sätter in pengar i samband med lön vilket driver upp kurserna.

Omvänd vinstvarning: Bolaget “förvarnar” om att resultatet sannolikt blir bättre än vad man tidigare indikerat vilket oftast leder till kraftiga kursuppgångar.

Option: En rättighet men inte en skyldighet att göra något, exempelvis att köpa en aktie till en förutbestämd kurs inom en viss period.

Teknisk analys: En analys där man med hjälp av historiska kursrörelser försöker dra slutsatser om hur kurserna ska utvecklas i framtiden. Genom att studera kursmönster, kan man upptäcka särskilda formationer, motstånd och stöd som tros påverka kursutvecklingen.

Volatilitet: Statistiskt mått på hur snabbt och mycket ett pris rör sig i förhållande till sitt medelvärde, vilket enligt finansteorin är en indikation på risk. Att en marknad eller aktie är volatil beskriver att den är nervös och kursrisken därmed hög.

Reklam

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *